Po gradu (Beograd) od 170 din

Ulazak u automobil — 170 din
Besplatno čekanje — 3 min
Plaćanje čekanja  — ne više od 12 din/min
Cena vožnje po gradu — ne više od 85 din/km
Cena vožnje van grada
ne više od 130 din/km
Usputno čekanje 
ne više od 12 din/min
Tarife taksi službi se mogu razlikovati. Navedena je maksimalna cena usluga ne uključujući koeficijent „Špic“. Vožnja po MKAD se ne tarifira dodatno. Navedena izračunata cena vožnje u servisu ili aplikaciji Yandex.Taxi se može izmeniti u zavisnosti od tarifa taksi službe, a takođe u slučaju izmene finalne lokacije u toku vožnje, pauza po zahtevu putnika i u drugim slučajevima.

Cena voћnje moћe da se uveća sa uračunavanjem koeficijenta «Najbolje ponude», u slučajevima navedenim u delu Uslovi koriљćenja usluge.

Plaćeno otkazivanje se primenjuje u slučaju otkazivanja narudžbine od momenta dolaska taksija funkcionalnim sredstvima servisa Yandex.Taxi ili u slučaju nepojavljivanja klijenta . Cena plaćenog otkazivanja obračunava se na isti način kao i cena vožnje za vremenski period od trenutka faktičkog dolaska taksija na mesto dolaska ili momenta dolaska, navedenog u detaljima  narudžbine ( u zavisnosti od toga šta se od ta dva desilo kasnije), do momenta otkazivanja porudžbine, ili u visini cene plaćenog dolaska (ukoliko može da se primeni). U slučaju plaćenog otkazivanja narudžbine do aerodroma primenjuju se tarife po gradu,  izuzev cene dolaska vozila, koja se obračunava kao dolazak taksija van grada, u skladu sa tarifom. Pritom, maksimalna cena otkazivanja u svakom slučaju ne može da bude veća od cene vožnje u trajanju od 10 minuta ( uključujući vreme besplatnog čekanja prema tarifi, ukoliko se može primeniti).

Tarifa važi do 03.11.2020.